Trivselsmålinger


Trivselmålinger koster både tid og penge - og af og til kan det være en udfordring at få fulgt op på resultaterne.


Corporate Care’s trivselmålinger er udviklet på basis af internationale standarder b.la. fra WHO, og er karakteriseret ved:


At være korte og enkle og samtidig præcise og dækkende.


At give både organisation, team og den enkelte medarbejder rapport med resultat, fortolknings-bidrag og idekatalog til enkle og realistiske indsatsområder på alle tre niveauer.


At være fleksible i forhold til behov, aktuelle udfordringer og  økonomi.


Corporate Care har bistået blandt andet Novo Nordisk, ABB, Siemens, Dong Energy, NNE Pharmaplan og Telia med målinger af trivsel og psykisk arbejdsmiljø.


     

-ét klik fra indsigt
Profil
profil_4.html
Kontakt
Kontakt_1.html
Kunder
Kunder_1.html
Referencer
Referencer.html