Balanced Leadership


I dag handler ledelse i høj grad om at håndtere kompleksitet og bevare indre ro og overblik i et ydre kaos. Og om at magte indre

og ydre pres.


Derfor er det vigtig af og til at stoppe op, trække vejret, mærke efter, reflektere og blive lidt klogere på sig selv, andre og livet.


Indsigt - Blind spots? Værdier og styrker? Tanker og følelser?


Hold hjernen i form - Overblik, analyse, valg og vurderinger


Balance - Fokus på ressourcer som sundhed, søvn og motion


Resiliens - Modstandskraft og stressrobusthed


Ledelse - Forandringer, balance og trivsel


Kan tilrettelægges som foredrag, workshop og som kursus med

supplerende individuel coaching og sparring.


-ét klik fra indsigt

  “For at lede andre må du forstå dem

For at forstå andre må du forstå dig selv”

                                               Kim Steen

Profil
profil_4.html
Kontakt
Kontakt_1.html
Kunder
Kunder_1.html
Referencer
Referencer.html